CAO handhaving2021-01-28T15:51:30+00:00

CAO
handhaving

Het is in het discours dat macht en kennis bij elkaar komen

Foucault

Liever direct contact opnemen?

Schroom niet, bel of mail ons vandaag nog

Bijna 9 op de 10 werknemers in Nederland vallen onder een ‘collectieve arbeidsovereenkomst’ (CAO). Kort samengevat: een akkoord dat gesloten is tussen werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties waarin wederzijdse rechten en plichten collectief zijn vastgelegd. Vaak zijn zaken in een CAO geregeld die ook in een gewoon arbeidscontract staan, zoals beloning, pensioenregeling, arbeidstijd en arbeidsomstandigheden. In Nederland bestaan wel duizend verschillende CAO’s, waarvan zo’n driehonderd CAO’s voor een hele bedrijfstak gelden. Deze laatste kunnen door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ‘algemeen verbindend’ zijn verklaard, waardoor ook werknemers en werkgevers die niét bij een organisatie of vakbond zijn aangesloten toch onder de collectieve afspraken vallen.

Helaas bestaat veel veronachtzaming en zelfs bewuste ontduiking van CAO’s. Vooral in bedrijfstakken waarin loonkosten zwaar op de omzet drukken, is de verleiding ­voor werkgevers groot om de hand te lichten met de gemaakte afspraken. Er worden dan bijvoorbeeld geen, of minder vakantiedagen uitgekeerd, werknemers moeten lange dagen maken of werken onder het CAO-loon. Dit soort pogingen tot ontduiking is van alle tijden, maar intensiveert in tijden van economische crisis. Niet alleen werknemers hebben belang bij bescherming en naleving van Nederlandse CAO’s in Nederland. Ook werkgevers zijn gebaat bij naleving van de CAO, zodat het ‘speelveld’ eerlijk blijft.

Diverse CAO-partijen hebben organisaties opgericht om namens de sociale partners op de werkvloer te controleren of de geldende CAO ook daadwerkelijk wordt gerespecteerd. Op dit moment zijn Sociaal Fonds Taxi namens de taxibranche, Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) namens het uitzendwezen en het Technisch Bureau voor de Bouwnijverheid (TBBouw) namens de bouwsector, de drie grootste CAO-handhavers. Onder deze CAO’s vallen veel werknemers. Alleen al onder de CAO voor Uitzendkrachten, die de SNCU handhaaft, vallen 700.000 arbeidskrachten.

Deze drie handhavers, in de volksmond ook wel ‘CAO-politie’ geheten, hebben vanaf het begin van hun bestaan gekozen voor een nauwe samenwerking met De Koning Vergouwen Advocaten. We geven advies over verstandig beleid en de tekstuele lading van CAO’s, we manen bedrijven tot naleving of betaling en spannen zo nodig gerechtelijke procedures aan. Inmiddels doen we dit al ruim 20 jaar.

Door onze ervaring zijn we zeer bedreven in deze tak van sport. Ons kantoor heeft inmiddels duizenden procedures gevoerd om werkgevers bij de les te houden. Soms zelfs tot de Hoge Raad aan toe. En met succes. De ingewilligde eisen in dergelijke procedures zijn altijd nabetaling van loon, maar ook vaak schadevergoeding voor betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties die door bewuste ontduiking van CAO’s aan prestige en geloofwaardigheid hebben ingeboet. Na een gerechtelijke uitspraak incasseren we bovendien de vordering en zorgen we er desnoods voor dat malafide werkgevers worden gestopt. Door ons juridisch ingrijpen zijn meermaals illegale en ronduit louche praktijken beëindigd, waarbij mensenhandel, uitbuiting en moderne slavernij de kurk bleek te zijn waarop een onderneming dreef.

Neem voor vragen gerust contact op met Michiel Vergouwen, Michel Heijlaerts of één van onze andere specialisten.

Lees hier onze toegankelijke blogs:

Op de hoogte blijven?

Laat je e-mailadres achter en ontvang als eerste onze laatste blogs en updates in je mailbox.

Inschrijven nieuwsbrief

Ga naar de bovenkant