Home » CAO Sociaal Werk: loon tijdens ziekte

CAO Sociaal Werk: loon tijdens ziekte

Welke percentages gelden wanneer?

CAO Sociaal Werk

Arbeidsongeschikte werknemers hebben recht op doorbetaling van het salaris. Hoeveel salaris dit is, kan per geval verschillen. Zo kunnen in een arbeidsovereenkomst of CAO afspraken staan over bepaalde percentages tijdens het eerste ziektejaar en het tweede ziektejaar. In de praktijk van de CAO Sociaal Werk krijgen we regelmatig vragen over de percentages. In deze blog lees je duidelijk hoe het nou precies werkt.

CAO Sociaal Werk: wat staat er?
In artikel 7.9 van de CAO Sociaal Werk staat de bepaling over loondoorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid. De strekking van lid A is in principe duidelijk geformuleerd:

“De werknemer die wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid, zwangerschap of bevalling, geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, heeft voor de duur hiervan, zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt, recht op loondoorbetaling van het (gemiddelde) loon van:
1.
100% gedurende een tijdvak van 52 weken,
2. 70% gedurende de daaropvolgende 52 weken.”

Het wordt voor veel werkgevers onduidelijk bij lid B:

“Zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt heeft deze werknemer tijdens de 53e tot en met de 104de week recht op loondoorbetaling van 85% van het (gemiddelde) loon gedurende de periode waarin hij een van de volgende activiteiten verricht:

  • het uitvoeren van op re-integratie gerichte werkzaamheden zoals opgenomen in een re-integratieplan;
  • het volgen van scholing/training gericht op werkhervatting;
  • het aanvaarden van een (tijdelijk) lager gesalarieerde functie (al dan niet bij de eigen werkgever), tenzij het salaris behorend bij deze functie hoger is dan de in dit lid bedoelde loondoorbetaling tijdens de dertiende tot en met de vierentwintigste maand.

Indien de werknemer in het kader van zijn re-integratie meer dan 85% van zijn gemiddelde arbeidsduur werkt, ontvangt hij het percentage van het (gemiddelde) loon dat gelijk is aan het percentage dat de werknemer dan werkt.”

Vragen die wij voorbij zien komen, gaan veelal over het percentage van het salaris tijdens het tweede ziektejaar. Want heeft een werknemer die in het tweede ziektejaar 75% werkt, recht op 70%, 75% of 85% van het salaris? En als een werknemer 90% werkt in het tweede jaar, hoeveel is dan het juiste percentage aan loondoorbetaling? En wat nou als een werknemer een contract heeft voor 32 uur, maar in het tweede jaar van ziekte nog maar 8 uur per week werkt?

Ziektebegrip ondeelbaar
Het uitgangspunt voor de beantwoording van (alle) bovenstaande vragen is het feit dat het ziektebegrip ondeelbaar is. Een werknemer is ziek of een werknemer is niet ziek. ‘Een beetje ziek’ bestaat niet bij loondoorbetaling conform de percentages.

Een werknemer die in het eerste ziektejaar zit, ontvangt altijd 100% van het salaris doorbetaald (mits aan alle re-integratieverplichtigen wordt voldaan). Een werknemer die in het tweede ziektejaar zit, én meewerkt aan de re-integratie, heeft recht op 85% van het salaris. Zonder re-integratie is dat 70%. Dit is ongeacht het percentage van de arbeidsongeschiktheid, ongeacht het aantal uren dat de werknemer werkt tijdens de re-integratie en ongeacht de werkzaamheden tijdens re-integratie. Ziek is immers ziek. Dit is alleen anders wanneer een werknemer in het tweede ziektejaar méér dan 85% van de contracturen werkt tijdens de re-integratie. Dan ontvangt hij het percentage gelijk aan het aantal uren dat wordt gewerkt.

Duidelijke voorbeelden
Om een goed beeld te krijgen van het bovenstaande zijn drie voorbeelden uitgeschreven. Iedere situatie kan hiermee worden vergeleken:

–  De werknemer werkt 50% in het kader van re-integratie: in het 1e ziektejaar is 100% loondoorbetaling en in het 2e ziektejaar volgt 85%;
–  De werknemer werkt 75% in het kader van re-integratie: in het 1e ziektejaar is 100% loondoorbetaling en in het 2e ziektejaar volgt 85%;
–  De werknemer werkt 90% in het kader van re-integratie: in het 1e ziektejaar is 100% loondoorbetaling en in het 2e ziektejaar volgt 90%.

Dit is de lijn die wordt gevolgd door Sociaal Werk Nederland, op basis van de CAO, beschikbare jurisprudentie en wetgeving. Het ziektebegrip is ondeelbaar, ook bij gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers.

Tot slot
Een werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en in het kader van zijn re-integratie werkt, heeft in het 1e jaar recht op 100% loondoorbetaling en in het 2e jaar recht op 85% loondoorbetaling, ongeacht het percentage van zijn arbeidsongeschiktheid. Mocht de werknemer in zijn 2e ziektejaar meer dan 85% werken (bijvoorbeeld 90%) dan krijgt hij dat percentage uitbetaald. Zijn er toch nog vragen? Neem dan contact op met Charlotte Koopman of één van onze andere specialisten.

Liever direct contact opnemen?

Schroom niet, bel of mail ons vandaag nog

Op de hoogte blijven?

Laat je e-mailadres achter en ontvang als eerste onze laatste blogs en updates in je mailbox.

Inschrijven nieuwsbrief

Door |2022-06-22T08:53:07+00:00juni 22, 2022|Arbeidsrecht, Charlotte Koopman|Reacties uitgeschakeld voor CAO Sociaal Werk: loon tijdens ziekte
Ga naar de bovenkant