Disclaimer2020-12-08T12:10:30+00:00

Disclaimer

Liever direct contact opnemen?

Schroom niet, bel of mail ons vandaag nog

December 2017

Deze disclaimer is van toepassing op alle door De Koning Vergouwen Advocaten (hierna: “DKVA”) geëxploiteerde websites, waaronder in ieder geval begrepen www.dekoningvergouwen.nl en www.dkva.nl (hierna gezamenlijk of afzonderlijk aangeduid als de “Website”).

Door de Website te bezoeken verklaart u van de inhoud van deze disclaimer op de hoogte te zijn en daarmee akkoord te gaan.

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden
Op de Website wordt algemene informatie verstrekt over bepaalde juridische onderwerpen. Hiermee is niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. De op de Website getoonde informatie wordt door DKVA met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. DKVA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de Website opgenomen informatie. Verwijzingen naar sites die niet door DKVA worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel DKVA uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan DKVA niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het is de gebruiker van de Website niet toegestaan de inhoud van de Website te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van DKVA.


Auteursrecht en merkenrecht

DKVA is, behoudens voor zo ver anders vermeld, de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de hierop vermelde informatie, het auteursrecht daaronder begrepen.

Toestemming wordt verleend kennis te nemen van de Website en de daarop vermelde informatie en daarvan kopieën voor persoonlijk gebruik te maken, daaronder begrepen het opslaan, printen, reproduceren en distribueren van informatie, mits de informatie niet gewijzigd wordt en de verwijzing naar deze gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden bij die kopie zijn opgenomen. Ieder ander gebruik van de Website en de daarop vermelde informatie, daaronder ook begrepen het creëren van links (hypertext links en deep links) is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DKVA niet toegestaan.

Nieuwste artikelen

Op de hoogte blijven?

Laat je e-mailadres achter en ontvang als eerste onze laatste blogs en updates in je mailbox.

Inschrijven nieuwsbrief

Ga naar de bovenkant