Home » Toch TVL voor startende ondernemers?

Toch TVL voor startende ondernemers?

Herzieningsverzoek kan uitkomst bieden.

startende ondernemers

Iedereen is geraakt door de coronamaatregelen. Vooral ondernemers. Het kabinet heeft dan ook royaal in de buidel getast om zoveel mogelijk ondernemers te steunen via de steunmaatregelen. Eén van die maatregelen is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Echter, niet iedereen werd daarmee geholpen. Veel startende ondernemers vallen nog steeds tussen wal en schip.  Maar wellicht is er een oplossing. Lees meer in deze blog.

Startdatum niet automatisch inschrijving KvK
Op 31 augustus 2021 heeft de rechter namelijk bepaald dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO) de startdatum van de activiteiten van een onderneming niet automatisch mag koppelen aan de datum van inschrijving in het handelsregister. De startdatum wordt in de TVL regelingen die zien op TVL 1, TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021 gebruikt om de referentieperiode te bepalen. Aan de hand daarvan wordt berekend hoeveel omzetverlies de ondernemer heeft. Weinig (of geen) omzet in de referentieperiode kan betekenen dat het omzetverlies veel lager is. Daarmee wordt de TVL-subsidie ook lager of – in het ergste geval – wordt helemaal geen TVL toegekend. En dat is nu juist vaak het geval bij startende ondernemers, die bijvoorbeeld eerst flink moesten verbouwen of moesten wachten op een exploitatievergunning.

Aanpak RVO
De RVO en de Minister hebben via de website van de RVO op 3 november 2021 laten weten dat alleen opnieuw naar de lopende bezwaar- en beroepszaken wordt gekeken. Twee groepen worden daardoor benadeeld:

1) iedereen waarvan het bezwaar of beroep al is afgewikkeld, en;
2) diegenen die zich bij de initiële (onterechte) afwijzing hebben neergelegd.

Hiermee wijkt de RVO nadrukkelijk af van de aanpak destijds rond de SBI-code (ook naar aanleiding van uitspraken van het CBb). Opnieuw zijn sommige startende ondernemers de dupe, want ook de speciaal voor deze doelgroep ontwikkelde TVL Startersregeling Q1 2021, was alléén weggelegd voor ondernemingen die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 in het handelsregister waren ingeschreven.

Oplossing?
Gelukkig is er nog een mogelijke oplossing: een herzieningsverzoek. De RVO heeft namelijk de bevoegdheid om een herhaalde aanvraag inhoudelijk te behandelen en dus de oorspronkelijke afwijzing TVL volledig te heroverwegen. Zij hoeft dit echter niet te doen, maar afwijzing van het herzieningsverzoek mag uiteindelijk alleen als dit niet evident onevenredig is.[1] Dit lijkt uitkomst te bieden voor de genoemde groep van startende ondernemers. De Tweede Kamer deed immers al  een herhaalde oproep voor maatwerk. Ook is het gezamenlijke doel om zoveel mogelijk ondernemers te helpen. Doordat de Minister ook nog opnieuw onderzoek laat doen naar schrijnende gevallen, waarbij expliciet startende ondernemers zijn genoemd die vanwege onder meer verbouwingen nog steeds buiten de boot vallen,[2] denken wij dat een herzieningsverzoek uitkomst kan bieden.

Tot slot
Heb je te maken met een afwijzing TVL, omdat ook bij jou een niet representatieve omzetperiode is gehanteerd vanwege een onjuiste startdatum van de onderneming? Neem dan gerust contact op met Meena Kashyap of Leonie Heijnen-Bos of één van onze andere specialisten. Samen kijken we naar de mogelijkheden.

[1] ABRvS 23 november 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:3131),  CRvB 20 december 2016 (ECLI:NL:CRVB:2016:4872) en CRvB 7 maart 2019  (ECLI:NL:CRVB:2019:659 r.o 2.3).
[2] Zie de Vierde Voortgangsrapportage TVL van 31 januari 2022 en de daarbij horende brief aan de Kamer (Kamerstukken II, 35420, nr. 464, p. 2 en 14). Het aangekondigde onderzoek naar meer maatwerk voor schrijnende gevallen, is het gevolg van een motie van lid Aukje de Vries van 31 december 2021 (Kamerstukken 25295 nr.1674) waarin onder meer expliciet startende ondernemers worden genoemd die vanwege langdurige noodzakelijke verbouwingen alsnog geen aanspraak kunnen maken op TVL.

Liever direct contact opnemen?

Schroom niet, bel of mail ons vandaag nog

Op de hoogte blijven?

Laat je e-mailadres achter en ontvang als eerste onze laatste blogs en updates in je mailbox.

Inschrijven nieuwsbrief

Door |2022-02-25T10:16:27+00:00februari 25, 2022|Bestuursrecht, Meena Kashyap|Reacties uitgeschakeld voor Toch TVL voor startende ondernemers?
Ga naar de bovenkant