Ik doe niet onnodig ingewikkeld

Jan de Koning

Onze advocaten en juristen


Niets is eerlijker verdeeld dan het gezond verstand: niemand vindt dat hij er te weinig van heeft

— Descartes