De start-up

Het is in het discours dat macht en kennis bij elkaar komen

— Foucault
0