Welzijn

Kopzorgen in het sociale domein

13 sep 2016

Aanbesteding in de Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning in 2017. Het is weer zover! Veel gemeenten in Nederland gaan aan de slag met de inkoop van hulp en ondersteuning onder de...

Meer »


De nieuwe ketenregeling en de Cao Welzijn. Hoe zit het vanaf 1 juli 2015?

28 mei 2015

Aanscherping ketenregeling De ketenregeling wordt aangescherpt. Vanaf 1 juli 2015 geldt dat als arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan 6 maanden hebben opgevolgd en de...

Meer »


Samenloop van wachtgeld en ontslagvergoeding?

27 mei 2013

De Welzijnssector wordt hard geraakt door de crisis en de mede daardoor gekozen overheidsbezuinigingen.  Subsidies staan onder druk, worden verminderd of zelfs geheel beëindigd. Dit vormt voor een groot aantal...

Meer »


Waarover men niet kan spreken, daarover moet men zwijgen

— Wittgenstein
0