Home » Branches » Zorg

Zorg

Liever direct contact opnemen?

Schroom niet, bel of mail ons vandaag nog

Zorginstellingen, ziekenhuizen en de thuiszorg moeten steeds marktgerichter en efficiënter werken, maatwerk leveren én beter samenwerken. Deze transformatie van de zorg heeft ook vanuit juridisch oogpunt grote gevolgen. Denk aan arbeidsrechtelijke consequenties (flexibilisering van het personeel en loonmatiging), aanbestedingsprocedures en uitwisseling van privacygevoelige informatie. Ons kantoor speelt als multidisciplinair juridisch team steeds vaker een adviserende en grensbewakende rol in deze branche.

De moderne opvatting van zorg is ook te zien in de Wet maatschappelijk ondersteuning (WMO), waarin hulp aan gehandicapten, ouderen, langdurig zieken en mensen met psychische problemen is geregeld. Dit is een grootscheepse decentralisatie van de zorg. Niet de rijksoverheid, maar de gemeentes zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning aan hulpbehoevenden.

Zorgprojecten worden veelal aanbesteed. Dat betekent in de praktijk: op een zorgvraag uit een gemeente of een buurt worden verschillende concurrerende partijen uitgenodigd om met een plan van aanpak te komen. De organisatie met het ‘beste’ plan wordt het project vervolgens gegund. Het doorlopen van zo’n aanbestedingstraject is aan allerlei specifieke juridische regels gebonden, waarbij De Koning Vergouwen Advocaten dikwijls als adviseur optreedt. Ons kantoor heeft een goede naam opgebouwd op het gebied van aanbestedingen in de welzijn.

Verder zien we dat een verzakelijking van de zorg andere competenties vergt van het personeel. Onderhandelingsvaardigheden en prestatiedwang lijken haaks te staan op de ideële vakgedrevenheid die juist in deze sector zo gebruikelijk is. Een dergelijke omslag van een zachte hulpverleningscultuur naar een ‘zorgbedrijf’ ontstijgt naar ons idee het eendimensionale juridische advies. Onze reorganisatiespecialisten hebben de afgelopen jaren bewezen -in de welzijn en de kinderopvang- ziel en zakelijkheid te kunnen verbinden. Zij bieden pragmatische oplossingen die recht doen aan zowel een humane roeping als aan de eisen van een gezonde bedrijfsvoering.

Neem bij vragen gerust contact op met Charlotte Koopman, Dorien Zwart of één van onze andere specialisten.

Vragen over deze branche?

Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Loading...

Op de hoogte blijven?

Laat je e-mailadres achter en ontvang als eerste onze laatste blogs en updates in je mailbox.

Inschrijven nieuwsbrief