Rechtsgebieden2023-03-15T10:19:19+00:00

Onze rechtsgebieden

Liever direct contact opnemen?

Schroom niet, bel of mail ons vandaag nog

De Koning Vergouwen Advocaten is onderverdeeld in vier secties:

Sectie Arbeidsrecht
contactpersoon: Felix Chorus, mail: chorus@dkva.nl

Sectie Civiel & Ondernemingsrecht
contactpersoon: Joris van der Kolk, mail: vanderkolk@dkva.nl

Sectie Onroerend goed & Bestuursrecht
contactpersoon: Meena Kashyap, mail: kashyap@dkva.nl

Sectie Personen- en Familierecht & Erfrecht
contactpersoon: Kimberly Rozema, mail: rozema@dkva.nl

Lees verder

Deze secties houden zich o.a. bezig met de volgende rechtsgebieden:

Aanbestedingsrecht
Aanbestedingsrecht voor opdrachten gericht op diensten, leveringen en werken.

Arbeidsrecht
CAO’s, arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden, aanstelling en ontslag, ontbinding van arbeidsovereenkomsten, afvloeiingsregelingen, gevolgen van fusies en bedrijfsovernames, medezeggenschapsrecht, ondernemingsraden.

Bestuursrecht
Adviezen en procedures op het gebied van bestuursrecht, in het bijzonder het ruimtelijk ordeningsrecht, (bouw)vergunningen, (plan)schadevergoedingen en bestuurs-dwangaanschrijvingen.

Bouwrecht
Technisch bouwrecht, bouwarbitrages, aannemingsovereenkomsten, turn-key projecten, meerwerk, oplevering.

Echtscheidingsmediation
De bedoeling van mediation bij scheiding is dat (ex-)partners samen, met hulp van de mediator, de echtscheiding regelen.

Erfrecht
Erfdeel, legitieme portie, legaat, testament, de executeur en vereffenaar, erfbelasting en schenkbelasting.

Europees recht
Distributie- en licentieovereenkomsten, overige commerciële overeenkomsten.

Handelsrecht
Industriële en intellectueel eigendom, waaronder: auteursrecht, handelsnaam, octrooien, merken, modellen, tekeningen, know-how, licenties, oneerlijke mededinging, misleidende reclame, onrechtmatige publicaties en verzekeringsrecht.

Huurrecht
Huur van bedrijfs- en woonruimte en andere onroerende zaken, huurprijzen, redigeren van contracten, het voeren van procedures.

Intellectuele Eigendom
Agentuur, distributie, merkenrecht, handelsnaam, licenties, productie en alle overeenkomsten voor het tot stand brengen van film, TV of theaterproducties.

Faillissementen (Insolventierecht)
Sanering van ondernemingen, doorstartconstructies, surseance van betaling, crediteurenregelingen, faillissementen.

Mededingingsrecht
Nma procedures, samenwerkingsovereenkomsten tussen ondernemingen, ondernemingsverenigingen, prijsafspraken, marktverdeling, producten en verkoopquota, selectieve en andere vormen van distributie, alleenvertegenwoordiging, exclusieve afnameovereenkomsten.

Migratierecht
begeleiding ondernemingen bij aanvragen voor kennismigranten.

Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht, joint ventures, fusies, overnames, overdracht van ondernemingen, concernstructuur, structuurvennootschappen, maatschap, firma, samenwerkingsovereenkomsten

Onteigening
Verwerving door de overheid, onteigeningsvraagstukken en onderhandelingen, waarderingen en onteigeningsprocedures.

Personen- en Familierecht
Echtscheiding, beëindiging samenleving, huwelijkse voorwaarden, beperkte of algehele gemeenschap van goederen, kinder- en partneralimentatie, ouderschapsplan, zorgregeling, gezag, hoofdverblijf, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, bewindvoering, mentorschap, curatele.

Proces -, Incasso- en Beslagpraktijk
Het leggen van beslagen, het voeren van procedures en het aanvragen van faillissementen. Procedures waarin gecompliceerde vragen van juridisch-technische aard een rol spelen.

Sport, Recht en de Europese Unie
Sport recht overstijgt de grenzen tussen de verschillende rechtsgebieden. Sportclubs, sportorganisaties en atleten komen in contact met: ondernemingsrecht, arbeidsrecht, sponsor contracten, aansprakelijkheidsrecht, transfer contracten, tuchtrecht, intellectueel eigendom, merchandising, Europees recht, bestuursrecht, en vele andere rechtsgebieden.

Tuchtrecht
Tuchtrecht is een vorm van rechtspraak die erop toeziet dat leden van een beroepsgroep zich aan de gedragsregels van hun beroep houden. Het tuchtrecht is bedoeld als kwaliteitsbewaking en ter bevordering van een behoorlijke vervulling van hun taak. DKVA is gespecialiseerd in tuchtrecht, in het bijzonder voor notarissen, advocaten en bedrijfsartsen.

Nieuwste artikelen

Op de hoogte blijven?

Laat je e-mailadres achter en ontvang als eerste onze laatste blogs en updates in je mailbox.

Inschrijven nieuwsbrief

Ga naar de bovenkant