Home » Het UBO-register gaat op zwart

Het UBO-register gaat op zwart

Jouw privacy is belangrijk(er).

UBO

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner. Sinds 27 maart 2022 is het voor diverse organisaties verplicht om hun ‘uiteindelijke belanghebbenden’ aan te geven. Zij moeten met naam en toenaam worden ingeschreven in het UBO-register van de Kamer van Koophandel. Iedereen kan deze gegevens vervolgens opvragen. Niet altijd even wenselijk als het gaat om de privacy. Het Europese Hof van Justitie heeft op 22 november 2022 geoordeeld dat het voor het voorkomen van fraude niet strikt noodzakelijk is dat persoonsgegevens van UBO’s voor iedereen beschikbaar zijn. In deze blog lees je meer over het UBO-register en de gevolgen van deze uitspraak voor, bijvoorbeeld, de Kamer van Koophandel.

UBO – hoe zat het ook alweer?
Sinds 27 maart 2022 was het, zoals gezegd, voor sommige juridische entiteiten verplicht om hun ‘uiteindelijke belanghebbenden’ in het UBO-register van de Kamer van Koophandel te registeren. Dit betroffen de eigenaren of mensen met de uiteindelijke zeggenschap binnen een bedrijf. Zij kwamen met naam en toenaam in het register terecht. Het register had -onder andere- als doel om fraude en het financieren van terroristische misdrijven te voorkomen. Tot voor kort was het voor iedereen (!) mogelijk om deze gegevens op te vragen bij de Kamer van Koophandel. Daar heeft het Europese Hof nu een streep door gezet.

De uitspraak van het Europese Hof
Voorafgaand aan de uitspraak van het Hof was een deel van de gegevens voor iedereen beschikbaar. Iedereen kon een uittreksel aanvragen bij de Kamer van Koophandel. Hierop stond de nationaliteit, woonplaats, voor- en achternaam, geboortedatum en een beschrijving van het economisch belang van de UBO. Volgens stichting Privacy First (die in Nederland een zaak aanspande) was deze gang van zaken in strijd met het recht op privacy.

Het Europese Hof was het daar dus mee eens. In de recente uitspraak maakte het Europese Hof een belangenafweging. Aan de ene kant was er het belang dat met de UBO-regels werd gediend, namelijk het voorkomen van fraude, witwassen en het financieren van terroristische misdrijven. Het andere belang was het recht van privacy van de UBO. Het Hof kwam tot de conclusie dat bij het voorkomen van fraude  niet strikt noodzakelijk is dat deze privacygevoelige gegevens voor iedereen beschikbaar zijn.

Wat betekent dit concreet?
Als jouw organisatie voorheen verplicht was om de UBO van jouw bedrijf of organisatie te registreren, dan geldt deze verplichting nog steeds. Anders dan voorheen, kunnen deze gegevens nu niet meer door iedereen bij de Kamer van Koophandel worden opgevraagd. Sommige publieke instanties, zoals de FIOD en de Belastingdienst, kunnen de gegevens nog wel inzien. Vragen hierover? Neem dan gerust contact op met Menno Loos of één van onze andere specialisten.

Bronnen:
https://nos.nl/artikel/2453535-anti-witwasregister-tijdelijk-op-slot-voor-het-publiek
https://nos.nl/artikel/2453449-europees-hof-register-van-bedrijfseigenaren-mag-niet-openbaar-voor-publiek
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268842&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1894819

Liever direct contact opnemen?

Schroom niet, bel of mail ons vandaag nog

Op de hoogte blijven?

Laat je e-mailadres achter en ontvang als eerste onze laatste blogs en updates in je mailbox.

Inschrijven nieuwsbrief

Door |2022-12-08T09:14:27+00:00december 8, 2022|Menno Loos|Reacties uitgeschakeld voor Het UBO-register gaat op zwart
Ga naar de bovenkant