Rechtsgebiedenregister

Einde van Airbnb in zicht?

15 okt 2020

Nieuwe wet geeft gemeente meer middelen vakantieverhuur te beperken. Airbnb. We hebben er (pre corona) al vaker over geschreven en iedereen heeft er wel een mening over. Of je nou...

Meer »


Sluiting woning door burgemeester

15 okt 2020

Home sweet home? “Home sweet home”, geldt dat niet voor iedereen? De bescherming van je woning is een belangrijk grondrecht. Dat betekent alleen niet dat we zomaar van alles kunnen...

Meer »


Huurbetaling tijdens corona (part II)

08 okt 2020

Corona en huur: nog altijd geen beste combinatie. Hoe langer deze coronacrisis voortduurt, hoe meer beslissingen door rechters worden genomen over corona gerelateerde kwesties. Bijvoorbeeld over problemen bij huurbetaling tijdens...

Meer »


Word niet verontwaardigd. Begrijp

— Spinoza
0