Home » Alternatief voor rechtszaak: bindend advies

Alternatief voor rechtszaak: bindend advies

Laagdrempelig geschillen oplossen.

bindend advies

De meeste mensen kennen de Rijdende Rechter wel van televisie. Wat niet algemeen bekend is, is dat iedereen een geschil op zo’n manier kan laten oplossen (beslechten). Namelijk via een bindend advies van een derde partij. Meestal gaan partijen bij een geschil naar de rechter. Een rechtszaak kan echter jaren duren en/of zeer kostbaar zijn. Een bindend advies is -in sommige gevallen- een geschikt alternatief. In deze blog lees je meer over het bindend advies en de voordelen daarvan.

Bindend advies: wat is het?
Het bindend advies is een alternatieve vorm van geschilbeslechting, een zogenaamde ‘alternative dispute resolution’. Het bindend advies is een ‘bovenpartijdige’ vorm van conflictoplossing. Net als bij een gang naar de rechter is er bij het bindend advies een onpartijdige en onafhankelijke derde partij die beslist over het geschil. De beslissing heet geen vonnis, maar een bindend advies. Dit advies wordt gewezen door de bindend adviseur(s).

Het bindend advies start doordat partijen een bindend-adviesovereenkomst aangaan. Daarin spreken partijen af dat zij hun geschil voorleggen aan de bindend adviseur. Partijen kunnen zelf bepalen wie zij aanwijzen als bindend adviseur(s). Zij kunnen gezamenlijk één bindend adviseur aanwijzen, of allebei één waarbij de twee adviseurs gezamenlijk een derde aanwijzen. Ook kan een commissie van meerdere adviseurs worden aangewezen. Vaak bestaat zo’n commissie uit deskundigen op het gebied van het geschil en uit juristen. Allerlei vormen zijn mogelijk. De Rijdende Rechter is vermoedelijk de bekendste bindend adviseur.

De Geschillencommissie
Een organisatie waar geschillen aan kunnen worden voorgelegd is De Geschillencommissie. Ondernemers kunnen in overeenkomsten of algemene voorwaarden bepalen dat klachten of geschillen standaard worden voorgelegd aan De Geschillencommissie. Daar zijn vervolgens 80 verschillende commissies beschikbaar die klachten over allerlei uiteenlopende, specifieke onderwerpen behandelen. Denk aan kwesties over Auteurscontractenrecht, sieraden & uurwerken of de Kinderopvang.

Gevolgen bindend advies
Een bindend advies en/of een procedure bij De Geschillencommissie wordt als laagdrempelig ervaren. Partijen moeten zich echter wel aan het bindend advies houden. Het bindend advies is een overeenkomst waar partijen zich aan hebben verbonden, net zoals iedere andere overeenkomst. Wordt een bindend advies genegeerd, dan kan de wederpartij nakoming vorderen (bij de rechter).

Nog meer tips
Check voorafgaand aan een gang naar de rechter eerst of niet is overeengekomen dat geschillen via een bindend advies moeten worden opgelost. Is dit afgesproken, maar ga je toch naar de rechter, dan ben je niet-ontvankelijk in je vordering. Verder is een belangrijk verschil met een rechterlijk vonnis dat een bindend advies niet kan worden geëxecuteerd. Met het bindend advies in de hand kan een deurwaarder dus bijvoorbeeld geen beslag leggen. Daarvoor is eerst nog een vonnis of verlof van de rechter nodig.

Tot slot
Wil jij ook een laagdrempelige manier om klachten en/of geschillen met klanten op te lossen, dan kan het nuttig zijn om bindend advies overeen te komen. Heb jij vragen over het bindend advies of wil jij bindend advies bepalingen opnemen in jouw overeenkomst? Neem dan contact op met Menno Loos of één van onze andere experts.

Bron:
www.https://www.degeschillencommissie.nl/

Liever direct contact opnemen?

Schroom niet, bel of mail ons vandaag nog

Op de hoogte blijven?

Laat je e-mailadres achter en ontvang als eerste onze laatste blogs en updates in je mailbox.

Inschrijven nieuwsbrief

Door |2022-02-24T08:24:57+00:00februari 24, 2022|Menno Loos|Reacties uitgeschakeld voor Alternatief voor rechtszaak: bindend advies
Ga naar de bovenkant