Lastige ziekte zaken

Ziektedossiers blijven ingewikkeld.

ziekte zaken

We krijgen regelmatig vragen over lastige ziekte zaken. In deze blog enkele voorbeelden van lastige kwesties rondom zieke werknemers. Lees bijvoorbeeld over een werknemer die keer op keer weigerde aangepaste werkzaamheden te verrichten en een werknemer die wekenlang thuisbleef zonder zich officieel ziek te melden. Tot slot een werknemer die 100% was ziekgemeld, maar wel bij haar andere werkgever kon blijven doorwerken. Wat vonden rechters hiervan?

Aangepast werk

Een schoonmaakster meldde zich ziek. Na twee weken oordeelde de bedrijfsarts dat zij aangepast werk kon doen. Twee dagen later meldde ze zich weer ziek. De bedrijfsarts werd opnieuw ingeschakeld en oordeelde wederom dat zij aangepast werk kon doen. Inmiddels waren wel weer een aantal weken verstreken. De werknemer hervatte het aangepaste werk, om zich tien dagen later wéér ziek te melden. Opnieuw stuurde de werkgever haar naar de bedrijfsarts, die voor de derde keer oordeelde dat ze prima het aangepaste werk kon doen. Voor de zekerheid vroeg de werkgever een deskundigenoordeel van het UWV. Die vond dat de werknemer haar re-integratieverplichtingen niet nakwam. Hierop vroeg de werknemer óók een deskundigenoordeel van het UWV. Het UWV handhaafde haar eerdere oordeel. Intussen waren maanden verstreken (met loondoorbetaling). Het geduld was op en de werkgever vroeg ontslag op grond van (ernstig) verwijtbaar handelen. De rechter vond de oordelen van het UWV en de bedrijfsarts overduidelijk. De werknemer had gewoon het aangepaste werk moeten doen. Door dit telkens te weigeren, kwam haar ook geen transitievergoeding toe.

Ziekmelden volgens de regels

Op 16 januari 2019 kwam een werknemer niet op het werk. De werkgever probeerde haar te bellen, maar kreeg geen gehoor. De werkgever bleef proberen om contact op te nemen. Uiteindelijk stuurde de werknemer op 30 januari 2019 een mail dat zij al twee weken ziek in bed lag. Op 4 februari 2019 kwam ze wederom niet op het werk. De werkgever mailde terug dat de werknemer zich deugdelijk ziek moest melden, conform de bedrijfsregels. Dit gebeurde niet, waarop de werkgever haar op staande voet ontsloeg.

De kantonrechter vond dat ‘onverschilligheid en een weigerachtige houding omtrent naleving van huisregels’ geen grond was voor ontslag op staande voet. De werknemer had zich inderdaad op haar eerste ziektedag voor 09:00 uur ziek moeten melden. Maar de mail van 30 januari 2019 was wel een officiële ziekmelding. De werknemer heeft niet netjes gehandeld, maar de werkgever had toen de bedrijfsarts moeten inschakelen. De werknemer ontving een billijke vergoeding van zes maandsalarissen wegens onterecht ontslag op staande voet.

‘Half’ ziek

Een tandartsassistente meldde zich op 27 mei 2019 ziek wegens PTSS. Zij zou helemaal niks meer kunnen en was volledig arbeidsongeschikt. Op een gegeven moment kwam de tandartsenpraktijk erachter dat zij wel nog werkte bij een andere praktijk. Ze werd op staande voet ontslagen. De rechter oordeelde dat dit inderdaad niet fraai was, maar met een mindere maatregel had moeten volstaan. Dit kwam vooral door het lange dienstverband (18 jaar), het feit dat vooraf niet is gewaarschuwd, de leeftijd van de werknemer en het feit dat ze altijd goed heeft gefunctioneerd. De feiten waren wel verwijtbaar, maar niet ernstig verwijtbaar. De werknemer ontving een billijke vergoeding van € 17.300,- en een transitievergoeding van €.22.853,-.

Tot slot

Ziektedossiers kunnen lastig worden als werknemers niet meewerken. Bovenstaande voorbeelden laten zien dat goed advies noodzakelijk is voor werkgevers, omdat nog regelmatig te snel wordt overgegaan tot ontslag op staande voet. Neem bij een lastige ziekte zaken gerust contact op met Felix Chorus, Clarissa Kuipéri-Botter of één van onze andere specialisten.

Bronnen:

Rechtbank Den Haag d.d. 1 november 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:12391

Rechtbank Rotterdam d.d. 12 juni 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:8171

Rechtbank Den Haag d.d. 25 oktober 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:12061

Liever direct contact opnemen?

Schroom niet, bel of mail ons vandaag nog

Gerelateerde artikelen

Op de hoogte blijven?

Laat je e-mailadres achter en ontvang als eerste onze laatste blogs en updates in je mailbox.

Inschrijven nieuwsbrief

2020-09-24T12:24:15+00:00
Ga naar de bovenkant