Mag de overheid jouw
gegevens onderling delen?

Sharing is niet altijd caring.

gegevens delen

Verschillende overheidsorganen delen onderling steeds meer gegevens met elkaar. Denk aan de Belastingdienst die een gemeente informatie geeft. Deze gedeelde gegevens worden vervolgens gebruikt om sancties op te leggen, bijvoorbeeld aan horecaondernemers. Dit kan er zelfs toe leiden dat vergunningen worden ingetrokken. Mag dit eigenlijk wel? Lees in deze blog een pakkend voorbeeld uit de dagelijkse praktijk van DKVA.

Strikte voorwaarden

Het delen van gegevens onder bestuursorganen is -onder bepaalde voorwaarden- toegestaan. De voorwaarden zijn echter strikt. Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, mogen de gegevens niet worden gebruikt. Gebruikt een bestuursorgaan de gegevens dan alsnog en wordt op grond hiervan een vergunning ingetrokken, dan is deze intrekking onrechtmatig. Het is dus van groot belang te controleren of alles klopt.

Bindende afspraken

Kort gezegd, komen de voorwaarden erop neer dat afspraken tussen bestuursorganen over het delen van gegevens schriftelijk moeten worden vastgelegd in een overeenkomst. Hierin moet duidelijk worden omschreven welke gegevens worden gedeeld en wat het doel hiervan is. Deze afspraken zijn bindend, maar toch gaat het niet altijd goed.

Restaurant Amsterdam

Zo trok de gemeente Amsterdam een vergunning in van een horecaondernemer met een restaurant in de binnenstad. Dit gebeurde op basis van gegevens die waren verkregen van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Tussen de SZW en de gemeente Amsterdam bestond zo’n schriftelijke overeenkomst met afspraken. In deze overeenkomst staat dat gegevens van controles vanaf 2019 worden gedeeld. Het doel van de gegevensdeling is volgens de overeenkomst het invullen van het criterium ‘slecht levensgedrag’, één van de gronden waarop een Amsterdamse horecavergunning kan worden ingetrokken.

De SZW had in de afgelopen 5 jaar diverse controles uitgevoerd in het restaurant. Hierbij werd gecontroleerd of er geen mensen werkten zonder de juiste papieren. In een aantal gevallen was inderdaad geconstateerd dat een werknemer (nog) niet beschikte over de juiste papieren.

De SZW had de bevindingen van de controles over de afgelopen 5 jaar (!) doorgestuurd aan de gemeente Amsterdam. Op basis hiervan heeft de gemeente de horecavergunning van de restauranthouder ingetrokken. Volgens de gemeente Amsterdam toonden de bevindingen van de controles over 5 jaren aan dat sprake was van een ‘slechte bedrijfsvoering’. Dit is een andere grond waarop in Amsterdam een horecavergunning kan worden ingetrokken.

Bezwaar DKVA

DKVA heeft namens de horecaondernemer bezwaar gemaakt tegen de intrekking van de vergunning. De SZW had immers alleen gegevens aan de gemeente mogen verstrekken vanaf 2019. Niet over 2018, 2017, 2016 en 2015. Ook heeft de gemeente de vergunning ingetrokken op basis van een andere grondslag (slechte bedrijfsvoering) dan het doel van de gegevensdeling (slecht levensgedrag). De gegevens mochten dus niet worden gebruikt.

En nu?
Op het bezwaar van DKVA moet nog worden beslist. Wordt vervolgd…

Heb je ook te maken met een ingetrokken vergunning of een andere vraag over het bovenstaande? Neem dan gerust contact op met Meena Kashyap, Emma Hoogendijk of één van onze andere specialisten.

Liever direct contact opnemen?

Schroom niet, bel of mail ons vandaag nog

Gerelateerde artikelen

Op de hoogte blijven?

Laat je e-mailadres achter en ontvang als eerste onze laatste blogs en updates in je mailbox.

Inschrijven nieuwsbrief

2020-09-24T10:03:53+00:00
Ga naar de bovenkant