Home » Corona update Juni 2020: Hoe gaan we now verder?

Corona update Juni 2020:
Hoe gaan we now verder?

Alle nieuwe informatie op een rijtje.

corona update

“Al ruim twee maanden ligt een groot deel van de economie stil als gevolg van de maatregelen tegen de uitbraak van het virus.” Zo begint de nieuwste brief d.d. 22 mei 2020 van het ministerie van Economische Zaken met een update over de NOW. Inmiddels maken zo’n 114.000 bedrijven en organisaties (samen goed voor 1,9 miljoen werknemers) gebruik van de NOW. Met de 347.000 zelfstandigen die ook hulp hebben aangevraagd, is al ruim € 700 miljoen aan steun uitgekeerd. Omdat het eerste noodpakket (NOW 1) afliep op 31 mei 2020, is het hoog tijd voor een update met informatie over NOW 2.

Juni, juli, augustus 2020

De NOW wordt in ieder geval verlengd met drie maanden (juni, juli, augustus 2020) en misschien zelfs vier maanden (september 2020). Het doel van NOW 2 blijft hetzelfde als NOW 1: werkgevers, die minstens 20% omzet verliezen, helpen zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. Werkgevers kunnen bij het UWV voor de NOW 2 vanaf 6 juli 2020 een subsidie aanvragen van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. De forfaitaire opslag over de loonsom wordt onder de NOW 2 verhoogd van 30% naar 40%. De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart (peildatum 15 mei) van dit jaar. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest en of sprake was van een daling van de loonsom over de maanden juni, juli en augustus. Wederom geldt dat subsidies, die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen, als omzet meetellen. De NOW 2 staat open voor werkgevers die al een aanvraag deden onder de NOW 1, maar ook voor werkgevers die dat eerder niet deden.

Aanpassing hoogte boete bij ontslag

Omdat het kabinet erkent dat faillissementen en ontslagen niet langer uitgesloten zijn, vervalt onder de NOW 2 de extra boete bij het aanvragen van een bedrijfseconomisch ontslag. Er wordt nog steeds een correctie uitgevoerd over de subsidie ter hoogte van 100% van de loonsom van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd, maar de extra verhoging van 50% vervalt dus. Normale ontslagbescherming blijft vanzelfsprekend gewoon in stand. Denk hierbij aan regelgeving van het UWV rondom bedrijfseconomisch ontslag en regels rondom transitievergoedingen. Ook blijft het verplicht een Melding Collectief Ontslag te doen indien meer dan 20 werknemers tegelijk voor ontslag worden voorgedragen.

Mogelijk blijft een gewijzigde ontslagboete wel bestaan bij ontslagen van meer dan 20 werknemers, waarvoor geen toestemming is van de vakbonden. Gebeurt dit niet, dan wordt het hele subsidiebedrag mogelijk met 5% verminderd. Hierover wordt nog uitsluitsel gegeven. Uiteraard houden wij je op de hoogte.

Geen dividend en bonussen

Nieuw is dat bedrijven die gebruikmaken van de NOW 2 over 2020 geen dividend of bonussen mogen uitkeren aan het bestuur of directie en geen eigen aandelen mogen inkopen. Zo wordt voorkomen dat bedrijven de ruimte die de NOW 2 biedt, gebruiken om bonussen aan eigen directie en bestuur uit te keren. De voorwaarde ziet niet op dividend, bonussen en aandelen over 2019, aangezien de beslissingen daarover al genomen waren, maar pas in 2020 worden uitbetaald.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Voor veel bedrijven en organisaties zijn naast personeelslasten ook vaste lasten een probleem. Daarom komt een pakket aan maatregelen voor het MKB, waaronder de horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, kermissen, speelautomatenhallen, podia en theaters, waarvan een aantal sectoren ook in de zomermaanden nog gesloten blijft. Bedrijven kunnen (afhankelijk van diverse voorwaarden) een bijdrage tot € 20.000,- ontvangen. De toegang tot deze regeling begint pas bij een omzetverlies van minstens 30%. Het maximum van € 20.000,- wordt mogelijk nog verhoogd tot € 50.000,-. Hierover wordt nog uitsluitsel gegeven.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De huidige Tozo-regeling loopt t/m 31 mei 2020. De Tozo wordt ook eenmalig met drie maanden verlengd, waarbij de uitkeringstermijn loopt tot en met 31 augustus 2020. Daarna zullen zelfstandigen zich moeten hebben aangepast aan de nieuwe realiteit. Ook zal deze nieuwe ‘Tozo 2’ een partnerinkomenstoets bevatten. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum zullen onder Tozo 2 geen aanspraak meer maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Een lening blijft wel mogelijk. Zelfstandig ondernemers kunnen opnieuw een rentedragende lening bij hun gemeente afsluiten van maximaal € 10.157,-.

Uitstel betaling belasting

Tot slot verlengt het kabinet de periode waarin ondernemers zich voor de uitstelregeling van belastingschulden kunnen aanmelden van 19 juni naar 1 september 2020.

Aanpassingen NOW 1

De steunmaatregelen (NOW 1) voor de maanden maart, april en mei 2020 blijven relevant, omdat hiervoor tot 5 juni 2020 nog een aanvraag kan worden gedaan. Dat is een week langer dan de eerdere deadline, omdat ook in deze regeling enkele aanpassingen zijn gedaan.

Vragen of advies?

Uiteraard is deze blog een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen. Neem voor volledig advies, concrete vragen of hulp bij de aanvraag van bovenstaande regelingen gerust contact op met Charlotte Koopman, Michiel Vergouwen of één van onze andere specialisten.

Bronnen:

Rijksoverheid

NOS

Liever direct contact opnemen?

Schroom niet, bel of mail ons vandaag nog

Gerelateerde artikelen

Op de hoogte blijven?

Laat je e-mailadres achter en ontvang als eerste onze laatste blogs en updates in je mailbox.

Inschrijven nieuwsbrief

Door |2021-01-07T08:52:07+00:00mei 29, 2020|Arbeidsrecht, Charlotte Koopman|0 Reacties
Ga naar de bovenkant