Home » Ziekmelding verkeerd gedaan, ontslag op staande voet?

Ziekmelding verkeerd, ontslag op staande voet?

Alle regels op een rijtje.

januari 14, 2021

Ziekmelding is verkeerd

De meeste bedrijven hebben wel een of ander protocol voor een ziekmelding. Gebruikelijk is het telefonisch doorgeven van de ziekmelding aan een leidinggevende voor 09:00 uur. Wat als een werknemer een ziekmelding verkeerd doet, bewust of onbewust. Zijn hier dan gevolgen aan verbonden? De rechter in Limburg boog zich over een dergelijke zaak, waarin een finance controller dagenlang ‘onwettig afwezig’ was na een verkeerde ziekmelding. Wat waren de consequenties?

Ziekmelding verkeerd gedaan
De werknemer was sinds 2018 in dienst bij een bedrijf dat zich bezighoudt met ‘groene daken’. Het bedrijf hanteerde een verzuimreglement. Hierin stond dat een ziekmelding telefonisch moest worden doorgegeven aan een direct leidinggevende voor aanvang van het werk. In de zomer van 2020 had de werknemer een vervelend gesprek met zijn directeur. Er werd gesproken over disfunctioneren en een eventuele uitdiensttreding. De volgende ochtend belde de werknemer met een secretaresse. Hij had niet kunnen slapen van het gesprek en meldde zich ziek. De dag erna herhaalde hij deze handeling. Hij verscheen ook de derde dag niet op het werk. De directeur berichtte de werknemer daarop dat zijn secretaresse niet bevoegd was om ziekmeldingen te accepteren. De werknemer werd verzocht weer op het werk te komen, anders zou hij worden ontslagen. Per email gaf de werknemer aan daartoe niet in staat te zijn wegens uiteenlopende klachten. De werkgever ontsloeg de werknemer op staande voet.

Wat vond de rechter?
De werknemer heeft de ziekmelding verkeerd gedaan. De intern voorgeschreven wijze was anders. Het verwijt dat de werkgever aan de werknemer maakte, dat hij geen verantwoording aflegde over zijn afwezigheid, vond de kantonrechter echter onterecht. Zowel aan de secretaresse als per email (drie dagen later) had de werknemer aangegeven waarom hij niet kwam. Indien de werkgever twijfelde over de vraag of hij inderdaad niet in staat was te werken, dan had ze de bedrijfsarts moeten inschakelen. Dat heeft zij niet gedaan. Een ziekmelding verkeerd doen, kan niet leiden tot een zó verstrekkende maatregel als ontslag op staande voet.

Tot slot
Het handhaven van een verzuimprotocol is belangrijk. Vergeet echter niet om naar de menselijke kant te kijken. Als een ziekmelding verkeerd wordt gedaan, geef dit dan aan en wijs de werknemer op de regels die gelden bij verzuim. De werknemer kan vervolgens zijn gedrag voor de toekomst bijstellen. Direct overgaan tot de zwaarste sanctie in het arbeidsrecht is in elk geval niet aan te raden. Wil je overleg over een dergelijke situatie? Neem dan gerust contact op met Clarissa Kuiperi-Botter, Stephanie Jansen of één van onze andere specialisten.

Bron:
Rechtbank Limburg d.d. 18 november 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:9089

Liever direct contact opnemen?

Schroom niet, bel of mail ons vandaag nog

Gerelateerde artikelen

Op de hoogte blijven?

Laat je e-mailadres achter en ontvang als eerste onze laatste blogs en updates in je mailbox.

Inschrijven nieuwsbrief

Ga naar de bovenkant