Home » Let op: 1 augustus 2022 wijzigt het arbeidsrecht

Let op: 1 augustus 2022 wijzigt het arbeidsrecht

Wet Transparante en Voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

1 augustus 2022

Op 1 augustus 2022 verandert wederom één en ander in het arbeidsrecht. Op die datum treedt de ‘Wet Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ in werking. Dit is de eerste grote wetswijziging sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van 1 januari 2020. Lees in deze blog wat de wetswijziging concreet inhoudt voor werkgevers én werknemers.

Wijziging 1: studiekostenbeding
Soms moet een werknemer verplicht (op grond van wet of CAO) een opleiding volgen voor een bepaalde functie. Denk aan verplichte scholing in de zorg of in de advocatuur. Een werkgever mag de kosten van verplichte opleidingen vanaf 1 augustus 2022 niet langer verhalen op de werknemer via een studiekostenbeding. Ook moet de werkgever de werknemer in staat stellen de opleiding onder werktijd te volgen. Voor studies, cursussen en opleidingen die niet verplicht zijn, blijft een studiekostenbeding wél mogelijk. Het is nu nog niet geheel duidelijk welke opleidingen allemaal onder deze regeling vallen. Vraag bij twijfel daarom altijd advies.

Lees hier meer.

Wijziging 2: Nevenwerkzaamheden
In het huidige arbeidsrecht wordt een werknemer, die is gebonden aan een nevenwerkzaamhedenbeding, verboden om tijdens het dienstverband ergens anders te werken. Dit beding is allesomvattend, voor iedere activiteit. In de nieuwe wet mag een werkgever een werknemer niet langer belemmeren om buiten het werkrooster voor een andere werkgever te werken. Een werkgever moet daarvoor een goede reden (objectieve rechtvaardiging) hebben. Denk aan een belangenconflict of een overschrijding van de Arbeidstijdenwet. Geen goede reden? Dan is het nevenwerkzaamhedenbeding nietig. Ook hier zal het om maatwerk gaan, waarbij advies in individuele gevallen is aan te raden.

Lees hier meer.

Wijziging 3: Voorspelbare arbeidsvoorwaarden
Verder zegt de titel van de wet het al. Werknemers hebben recht op transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat werkgevers vanaf 1 augustus 2022 schriftelijk na indiensttreding (nog) meer informatie moeten verstrekken (en uiterlijk binnen 1 week c.q. 1 maand). Het gaat dan over de ‘essentiële aspecten’ van de arbeidsovereenkomst. Denk aan: de plaats waar wordt gewerkt als er geen vaste werkplek is, concrete vakantie- en verlofregelingen, opleidingsbeleid en procedures bij ontslag (inclusief opzegtermijnen). Daarnaast mogen werkgevers niet langer van werknemers verlangen om vaak op onvoorspelbare momenten te werken. Deze wetswijziging heeft vooral gevolgen voor werknemers met een oproepcontract. Werkgevers moeten er dus (nóg) meer aan doen om een zo voorspelbaar mogelijk werkpatroon te creëren. In ieder geval moet worden gewerkt met referentiedagen en moet een werkverzoek 4 dagen van tevoren worden gedaan.

Lees hier meer.

Tot slot
In het wetsvoorstel is extra bescherming opgenomen voor werknemers die een beroep doen op bovenstaande rechten. Een werknemer mag, kort gezegd, hierom niet worden ontslagen of worden benadeeld. De Tweede Kamer heeft op 19 april 2022 ingestemd met het wetsvoorstel. De wet zal vanaf 1 augustus 2022 in werking treden. Heb je nu al vragen over de gevolgen van de wetswijziging voor jouw organisatie? Neem dan gerust contact op met Charlotte Koopman, Felix Chorus of één van onze andere specialisten.

Lees hier meer:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/wet-transparante-en-voorspelbare#:~:text=12%20april%202022%2C%20wetsvoorstel%20%2D%20De,arbeidsvoorwaarden%20in%20Nederlandse%20wetgeving%20vastlegt.

Liever direct contact opnemen?

Schroom niet, bel of mail ons vandaag nog

Op de hoogte blijven?

Laat je e-mailadres achter en ontvang als eerste onze laatste blogs en updates in je mailbox.

Inschrijven nieuwsbrief

Door |2022-05-11T11:36:18+00:00mei 11, 2022|Arbeidsrecht, Charlotte Koopman|Reacties uitgeschakeld voor Let op: 1 augustus 2022 wijzigt het arbeidsrecht
Ga naar de bovenkant