Home » 3 tips bij GGD controle kinderopvang

3 tips bij GGD controle kinderopvang

Drieluik kinderopvang – deel 1

GGD controle kinderopvang

Ding, dong! Onaangekondigd staat de inspecteur op de stoep voor het verrichten van de jaarlijkse GGD controle kinderopvang. Een belangrijk moment, want deze inspecteur bepaalt of alles klopt en hoe met eventuele overtredingen wordt omgegaan. Goed dus om te weten waar een inspecteur precies naar kijkt tijdens een controle. Nog beter is vooraf te weten wat je kunt doen om een negatief inspectierapport of handhavingstraject te voorkomen. In deze blog een aantal handige tips.

De jaarlijkse controle
De inspecteur controleert of sprake is van ‘verantwoorde kinderopvang’ in de zin van de wet. Opvang is verantwoord als het bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind, in een veilige en gezonde omgeving. Waar wordt op beoordeeld?

  • Pedagogisch klimaat; wat is het pedagogisch beleid en wordt dit in de praktijk nageleefd;
  • Personeel; denk aan VOG en de koppeling met het PRK, opleidingseisen en BKR;
  • Veiligheid en gezondheid; bijvoorbeeld wat is het veiligheids- en gezondheidsbeleid en wordt dat in de praktijk nageleefd;
  • Het ouderrecht; is er een oudercommissie ingesteld?

De inspecteur kijkt verder naar de gang van zaken op de locatie (observaties en beoordeling van inrichting en gebruik van ruimtes waar kinderen komen), spreekt met medewerkers, de locatiemanager en de oudercommissie en doet aan documentenonderzoek. Hoe nauwlettend de inspecteur precies beoordeelt, lees je in de tweede blog van dit drieluik.

Overtreding
Wordt een overtreding vastgesteld, dan kan de inspecteur een ‘herstelaanbod’ doen. Daarmee biedt de inspecteur aan de kinderopvangorganisatie de mogelijkheid om binnen een bepaalde periode aan te tonen dat een overtreding is hersteld. De inspecteur is niet verplicht een dergelijk herstelaanbod te doen. Wel is het van belang zo’n herstelaanbod te krijgen. Het resultaat ervan heeft namelijk invloed op het uiteindelijke advies aan de gemeente. De inspecteur geeft vaak een korte termijn om de overtredingen te herstellen, dus kom snel in actie. Zijn de overtredingen hersteld binnen de termijn, dan volgt over het algemeen een positief advies aan de gemeente. De gemeente neemt het advies van de GGD doorgaans over.

De bevindingen van de inspecteur worden vastgelegd in een inspectierapport. Een dergelijk rapport wordt eerst in conceptvorm aan de houder voorgelegd. Op het concept-rapport van de GGD kan een zienswijze worden ingediend. Het is belangrijk om van die mogelijkheid gebruik te maken.

Negatief advies
Als het advies van de GGD aan de gemeente negatief is, kan de gemeente een handhavingsbesluit nemen. Op het concept daarvan kan weer een zienswijze worden ingediend. Deze moet zeer goed gemotiveerd worden. Hoe dit precies in zijn werk gaat, lees je in de derde blog van dit drieluik.

Tips!
Voorkom een handhavingstraject dat je drie jaar lang achtervolgt door de vermelding ervan in het (openbare) Landelijk Register Kinderopvang. Enkele tips:

  1. Ga in overleg met de inspecteur en zorg voor goed contact;
  2. Toon bereidheid om overtredingen te herstellen;
  3. Pak actief verbeterpunten op, zodat deze binnen de termijn zijn hersteld;

Tot slot
De advocaten en juristen van DKVA kennen de kinderopvangbranche goed en zijn gespecialiseerd in de juridische kwesties die binnen de branche spelen. Heb je vragen over een GGD-controle of handhavingstraject of wil je overleg?  Bel dan gerust om te sparren met Chantal de Blaeij.

Lees hier deel 2 (Veelgemaakte fouten bij pedagogisch beleidsplan) en deel 3 (Handhaving in de kinderopvang een stappenplan).

Liever direct contact opnemen?

Schroom niet, bel of mail ons vandaag nog

Gerelateerde artikelen

Op de hoogte blijven?

Laat je e-mailadres achter en ontvang als eerste onze laatste blogs en updates in je mailbox.

Inschrijven nieuwsbrief

Door |2023-04-28T12:10:18+00:00februari 18, 2023|Anne Camphuijsen, Arbeidsrecht, Charlotte Koopman, Clarissa Kuipéri-Botter, Dorien Zwart|Reacties uitgeschakeld voor 3 tips bij GGD controle kinderopvang
Ga naar de bovenkant